top of page

SMART REGION TOUR

Smart Region Tour je soubor interaktivních konferencí v jednotlivých krajích České republiky, kdy dochází k setkání klíčových stakeholderů působících v rámci daného kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, občané) a jsou zde představeny konkrétní potřeby kraje, které jsou doplněny o stanoviska technologických lídrů a expertů. Současně jsou zde představovány konkrétní projekty a řešení, které byly certifikovány v rámci některého ročníku soutěže Chytrá města. Veškeré výstupy jsou následně analyzovány a poskytnuty mezirezortnímu týmu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociaci krajů. Cílem Smart Region Tour je navýšení absorpčních kapacit, což povede k rychlejší a rozsahem větší (efektivnější) realizaci projektů a rychlejšímu čerpání finančních prostředků. Předpokládáme také výrazně lepší připravenost projektu v novém období od začátku včetně odstranění klíčových úzkých míst v implementaci projektu. V neposlední řadě mají konference Smart Region Tour velmi pozitivní vliv na sdílení dobré praxe.

Na konferencích Smart Region Tour plánujeme účast zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí České republiky nebo Asociace krajů České republiky. Dále počítáme s účastí vybraných lídrů akademického, technologického a vývojového spektra. Pozváni budou experti pro bezpečnost, data, mobilitu, energetiku, finanční nástroje ve vazbě na potřeby zjištěné v rámci přípravného workshopu v každém jednotlivém kraji a také osoby, s nimiž jsme na přípravných workshopech konzultovali konkrétní zaměření vlastních workshopů, a dále zástupce politické reprezentace podporující projednávanou problematiku.

V rámci letošního ročníku představíme úspěšně realizované projekty a spolu se zástupci ministerstev a oborových organizací se budeme věnovat také konkrétnímu postupu výběru vhodného chytrého projektu, procesům realizace a způsobům čerpání finančních prostředků.

 

Termíny jednotlivých konferencí jsou následující:

 

  • V přiložených odkazech naleznete registrační formuláře, proto pokud plánujete naši konferenci navštívit, prosíme vás o jeho vyplnění.

 

  • Registrace na všechny termíny konferencí bude probíhat v daný den od 8:30, samotný program začne následně v 9:00.

30. 3. 2023 Liberecký a Ústecký kraj, Technická univerzita Liberec

Registrační formulář: https://forms.office.com/e/M3JV7SUkeM

 

6. 4. 2023 Královehradecký a Pardubický kraj, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Registrační formlulář: https://forms.office.com/e/uYnAE9JQUV

 

13. 4. 2023 Zlínský a Olomoucký kraj, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Registrační formulář: https://forms.office.com/e/PhL8dttbYa

 

20. 4. 2023 Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

Registrační formulář: https://forms.office.com/e/BUB2p6NEMN

 

25. 4. 2023 Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Registrační formulář: https://forms.office.com/e/RgHXvadd3c

 

27. 4. 2023 Moravskoslezský kraj, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Registrační formulář: https://forms.office.com/e/4VD69AHVpu

 

4. 5. 2023 Praha a Středočeský kraj, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze

Registrační formlulář: https://forms.office.com/e/KpcwUbGUyb

bottom of page