top of page

PROJEKT

(DNEŠNÍ VNÍMÁNÍ SMART CITY/REGION)

Tato kategorii představuje realizované projekty – ať již v plném či pilotním provozu. Dává příležitost všem zástupcům veřejné správy či dodavatelům k představení široké škály úspěšných projektů,  aktivně realizovaných a využívaných.

Smart city koncept a možnost přihlášení různorodých projektů je metodicky vnímáno přes všechny KLÍČOVĚ oblasti, které vstupují do komplexního ekosystému  „smart city/region“. Jedná se tedy o přístupy od chytrých urbanistických řešení, rozvoj klasických městských utilit (energie, voda, …)  až po využití moderních technologií se silnými  inovativní prvky (ICT, IoT).

Hodnocení projektů přes obecnou metodiku 4 pilířů a současně rozdělení do kategorií podle velikosti sídla implementace poskytují příležitost prezentovat vedle „velkých“ řešení  také řešení, která mají vliv na život občanů v  malých či menších sídlech.

Přes takto realizované a živé projekty se dnes odvíjí primární vnímaní kvality a úspěchu SC konceptu ze strany klíčového stakeholdera – občanů daného sídla.  A finálně tedy i úspěchu investorů a dodavatelů.

bottom of page