POSTUP PŘIHLÁŠENÍ

  1. V záložce: Harmonogram můžete sledovat termíny pro podání přihlášky, vyhlášení výsledků apod.

  2. V záložce: Vyhlašované kategorie 2020, hodnotící parametry se můžete seznámit s vyhlášenými kategoriemi pro rok 2020

  3. V záložkách: Přihlašujete projekt, vizi/ideu, strategický model/nominujete osobnost, mezinárodní projekt se podrobněji seznamte s kategorií, do které spadá Váš projekt

  4. Následně vyplňte elektronicky formulář: Přihláška 2020 (odkaz na Přihlášku 2020 naleznete vlevo) (vyplnění zabere cca 10 min), Přihláška obsahuje prvotní identifikační údaje

  5. Po odeslání formuláře dojde k verifikaci přihlášky a poté Vám emailem dojde potvrzení o přijetí přihlášky (do 3 dnů)

  6. Během pár dnů Vám dojde emailem výzva k doplnění dalších podkladů (ve shodě se 4 základními hodnotícími parametry/pilíři, které jsou: proveditelnost, udržitelnost, efektivita a data/občan), možné stáhnout ze sekce: Vyhlašované kategorie 2020, hodnotící parametry - Formulář ke stažení

  7. Možnost konzultace při sestavování podrobnějších informací s SCII – primárně se předpokládá použití standardních informací, které má uživatel/dodavatel k dispozici z období přípravy a realizace projektu, nepožadujeme vytváření žádných speciálních podkladů, dokumentů