POROTA

Odborná porota je složena z odborníků a  nejvýznamějších  stakeholders z oblasti SMART CITY/REGION v České republice a Slovenské republice.

Je jmenována  vyhlašovatelem soutěže. Vyhlašovatel jmenuje předsedu a členy odborné poroty, která určuje vítěze soutěže. Členy poroty jsou rovněž zástupci  MMRSMOAKČRNSZMAMSP. Předseda poroty  koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Může rovněž  pověřit další nezávislé subjekty provedením specifických hodnocení a testů jako podklad pro svá rozhodnutí. Každý člen odborné poroty je povinen předem oznámit případný střet zájmů s přihlášeným řešením či projektem. Odborná porota soutěže je plně nezávislý, odborný a autonomní orgán, jehož rozhodnutí, včetně posuzování a hodnocení přihlášených projektů, jsou účastníky soutěže plně respektována.