PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE CHYTRÁ MĚSTA 2020

Soutěž je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY. Organizace soutěže je podporována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je současně také vyhlašovatelem jednotlivých ročníků, včetně letošního 5. ročníku a je pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Princip soutěže je takový, že po jejím vyhlášení jsou přihlašovány třetími osobami projekty v několika kategoriích. Vyhlašované kategorie sledují dlouhodobé trendy a strategie v České republice (kategorie MODEL), proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY nebo REGION (kategorie OSOBNOST), konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region a plánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA). Současně jsou přihlášené projekty rozděleny dále do kategorií podle velikosti sídla implementace, čímž poskytují příležitost prezentovat vedle „velkých“ řešení také řešení, která mají vliv na život občanů v malých či menších sídlech. Každý rok je do soutěže CHYTRÁ MĚSTA přihlášeno mezi 50 a 100 projekty.