ORGANIZÁTOR

Organizátorem soutěže je Smart City Innovations Institut z.ú. (SCII), nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora prioritních os ekosystému Smart City/Smart Region v České republice.

SCII z pozice organizátora a pořadatele soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST je otevřenou platformou odborníků v prostoru SMART CITY/ SMART REGION a rovněž dalších  expertů orientovaných

na dlouhodobou metodickou standardizaci principů SMART CITY/ SMART REGION na celostátní i mezinárodní úrovni. 

Organizace soutěže je podporována  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je současně i vyhlašovatelem aktuálního ročníku.