top of page

IDEA / VIZE

(TRENDY a INSPIRACE)

Rozvoj ekosystémů Smart City/Region  i jednotlivých řešení je v ČR na dobré úrovni a aktivní řešení inspirují další stakeholdery k vstupu do nových projektů. Vedle již úspěšných realizovaných projektů vnímáme tedy jako vysokou přidanou hodnotu i diskuzi, plánování a přípravu projektů ve všech souvislostech – např i o  sledování globálních trendů, plánů na sdílení globálních zkušeností s propojením místních specifik, otevírání  nových oblastí zájmu,

Soutěž tak poskytuje i volnější kategorii, kde mohou být prezentovány záměry a rozvojové trendy, které ještě neprošly realizací, jsou diskutovány v komunitě SC, mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Inspirují stakeholdery k diskuzím, setkávání, tříbení myšlenek a hlubším úvahám  v přípravě aktivit v duchu pravidel metodik Smart City.

Předkladatelé doloží základní myšlenky takových řešení, hodnocení proběhne opět ve struktuře 4 základních pilířů s modifikací pro nerealizované projekty (např předpoklady správné proveditelnosti avšak neověřené praxí).

bottom of page