MEZINÁRODNÍ PROJEKT

(TRANSFER KNOW HOW)

Organizátor soutěže, klíčoví stakeholdeři se záštitou a partneři soutěže  věnují pozornost i představení zahraničních projektů, které jsou úspěšné obvykle v zemi vzniku, ale mají také již stopu mezinárodní prezentace a implementace.

Reagují tak na globální trendy a v tomto případě trendy EU CEE – v rozvoji SMART ekosystémů a propojování aplikací, projektů a sdílení praxe s okolními státy.  V letošním ročníku budou oceněny úspěšné projekty ze segmentu SMEs (dodavatelé) pro města či regiony. Projekty budou hodnoceny  z následujících destinací: Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko.

Pro registraci projektů je vyčleněn samostatný proces registrací ve spolupráci s lokálními garanty/ partnery SCII v konkrétních zemích.