top of page

SMART REGION TOUR

Smart Region Tour je soubor interaktivních konferencí v jednotlivých krajích České republiky, kdy dochází k setkání klíčových stakeholderů působících v rámci daného kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, občané) a jsou zde představeny konkrétní potřeby kraje, které jsou doplněny o stanoviska technologických lídrů a expertů. Současně jsou zde představovány konkrétní projekty a řešení, které byly certifikovány v rámci některého ročníku soutěže Chytrá města. Veškeré výstupy jsou následně analyzovány a poskytnuty mezirezortnímu týmu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociaci krajů. Cílem Smart Region Tour je navýšení absorpčních kapacit, což povede k rychlejší a rozsahem větší (efektivnější) realizaci projektů a rychlejšímu čerpání finančních prostředků. Předpokládáme také výrazně lepší připravenost projektu v novém období od začátku včetně odstranění klíčových úzkých míst v implementaci projektu. V neposlední řadě mají konference Smart Region Tour velmi pozitivní vliv na sdílení dobré praxe.

Na konferencích Smart Region Tour plánujeme účast zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí České republiky nebo Asociace krajů České republiky. Dále počítáme s účastí vybraných lídrů akademického, technologického a vývojového spektra. Pozváni budou experti pro bezpečnost, data, mobilitu, energetiku, finanční nástroje ve vazbě na potřeby zjištěné v rámci přípravného workshopu v každém jednotlivém kraji a také osoby, s nimiž jsme na přípravných workshopech konzultovali konkrétní zaměření vlastních workshopů, a dále zástupce politické reprezentace podporující projednávanou problematiku.

bottom of page