HARMONOGRAM

Vyhlášení roku 2020

Termín vyhlášení s účastí MMR - 20.2.2020

Přihlášky

Termín pro odevzdání národních přihlášek - od 1.03.- 30.06.2020

Termín pro odevzdání mezinárodních přihlášek - od 01.05. - do 30.08. 2019

Termín zpracování národních přihlášek - 01.07. - 15.07.2020

Termín zpracování mezinárodních přihlášek - od 01.09. - 15.09. 2019

vyhlášení výsledků

Termín rozeslání blahopřání vítězům s instrukcemi, dopis všem nominovaným - říjen

Termín slavnostního vyhlášení - listopad 2020

 

POROTA

 

Termín setkání členů odborné poroty s představiteli MMR – květen 2020

Termín konečné nominace přihlášek - 15.06. - 30.06.2020

Termíny hodnocení na místě - do 20.října 2020

Termín odevzdání hodnocení poroty – konec října 2020