ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY.

Přihlášky do soutěže mohou podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.

Vyhlašované kategorie sledují

  • dlouhodobé trendy/strategie (kategorie MODEL), 

  • proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY/REGION (kategorie OSOBNOST),  

  • konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region a 

  • plánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA)