top of page

OCENĚNÍ 2019

OSOBNOST

OSOBNOST PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

Ing. Vladimír Dzurilla

vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

 

OSOBNOST PRO SOUKROMÝ SEKTOR

Ing. Karel Dobeš

předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

OSOBNOST PRO AKADEMICKÝ SEKTOR

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

 

MODEL

Chytrý venkov 4.0 (přihlašovatel Středočeský kraj a České radiokomunikace a.s.)

 

IDEA

Vybudování C-ITS systému ve městě Brně (přihlašovatel Statutární město Brno)

 

PROJEKT PRO OBEC DO 10 TISÍC OBYVATEL

Rozvoj odpadového hospodářství se zahrnutím principů cirkulární/oběhové ekonomiky (přihlašovatel město Milevsko)

 

PROJEKT PRO MĚSTO DO 50 TISÍC OBYVATEL

Ekologizace městské hromadné dopravy (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s. a město Trutnov)

 

PROJEKT PRO MĚSTO DO 100 TISÍC OBYVATEL

Infrastruktura pro chytrou městskou čtvrť (přihlašovatel městská část Praha 2 a Pražská energetika a.s.)

 

PROJEKT PRO MĚSTO DO 200 TISÍC OBYVATEL

Využití dronů jako podpora pro složky IZS (přihlašovatel Statutární město Plzeň)

 

PROJEKT PRO MĚSTO NAD 200 TISÍC OBYVATEL

Inteligentní svoz odpadu (přihlašovatel Operátor ICT a.s.)

 

PROJEKT PRO REGION

Robotická automatizace procesů na krajském úřadě (přihlašovatel Moravskoslezský kraj)

 

SMART CITY POLAND 2019

Konkurs ECO-MIASTO w latách 2013-2018 (přihlašovatel ECO-MIASTO)

 

SMART CITY SLOVAKIA 2019 

Riadenie odpadu na základě dát (Sensoneo j.s.a.)

 

ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY

START UP 2019

UnitX s.r.o.

 

KONCEPCE CHYTRÉ KRAJINY

Zvýšení retence vody v půdě a stimulace růstu rostlin (přihlašovatel MANEKO, spol. s r.o.)

bottom of page