SOUTĚŽ 2020

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY.

Přihlášky do soutěže mohou podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.


Vyhlašované kategorie sledují:

▪ dlouhodobé trendy/strategie (kategorie MODEL), 

▪ proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY/REGION (kategorie OSOBNOST),  

▪ konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region a 

▪ plánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA)

VŠE K SOUTĚŽI​

KATEGORIE

Odborná porota je složena z odborníků a  nejvýznamějších  stakeholders z oblasti SMART CITY/REGION v České republice a Slovenské republice.

Je jmenována  vyhlašovatelem soutěže. Vyhlašovatel jmenuje předsedu a členy odborné poroty, která určuje vítěze soutěže. Členy poroty jsou rovněž zástupci  MMRSMOAKČRNSZMAMSP. Předseda poroty  koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Může rovněž  pověřit další nezávislé subjekty provedením specifických hodnocení a testů jako podklad pro svá rozhodnutí. Každý člen odborné poroty je povinen předem oznámit případný střet zájmů s přihlášeným řešením či projektem. Odborná porota soutěže je plně nezávislý, odborný a autonomní orgán, jehož rozhodnutí, včetně posuzování a hodnocení přihlášených projektů, jsou účastníky soutěže plně respektována.

Porota

 
 
ORGANIZÁTOR

Organizátorem soutěže je Smart City Innovations Institut z.ú. (SCII), nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora prioritních os ekosystému Smart City/Smart Region v České republice.

SCII z pozice organizátora a pořadatele soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST je otevřenou platformou odborníků v prostoru SMART CITY/ SMART REGION a rovněž dalších  expertů orientovaných

na dlouhodobou metodickou standardizaci principů SMART CITY/ SMART REGION na celostátní i mezinárodní úrovni. 

Organizace soutěže je podporována  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je současně i vyhlašovatelem aktuálního ročníku.

Petr Tomáš

  • LinkedIn

statutární ředitel

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA

  • LinkedIn

předseda Správní rady

Radim Ševčík, MBA

  • LinkedIn

CEO / místopředseda správní rady

 
ZÁŠTITY / PARTNEŘI ROČNÍKU 2019
 

Kontakt

Smart City Innovations Institut, z.ú.

Pohankova 34/8, Brno-Líšeň, 628 00

IČ: 05390541

Napište nám

Děkujeme Vám za zprávu