top of page

soutěž
chytrá města
2024

V letošním roce probíhá

již osmý ročník soutěže Chytrá města! 

Připravte se na další výzvy a příležitosti v oblasti Smart City

přihlašujte své projekty prostřednictvím
našeho online formuláře 

  • li
  • Facebook
  • X
  • Instagram

Společně pro města,
ve kterých se
dobře žije

Evropa je jedním z nejvíce urbanizovaných regionů na světě,

kde téměř 75 % obyvatel žije ve městech a metropolitních oblastech.

Tento trend bude pokračovat, až v roce 2050 dosáhne přibližně 85 %.

Urbanizace se tak stává klíčovým trendem, který ovlivňuje naše životy, přináší nové výzvy, ale také nekonečné možnosti. 

Chytrá řešení jsou klíčovou součástí této transformace, zohledňují starost o životní prostředí a zapojování občanů do rozhodování.

Staňte se součástí celosvětového fenoménu SMART CITY,

který mění jak světové metropole, tak i malá města.

pro koho je soutěž
určena?

Soutěž je platformou pro prezentaci a sdílení nejnovějších trendů

v oblasti SMART CITY, které mají za cíl zlepšit kvalitu života v našich městech a obcích.

Kdo může do soutěže přihlásit své projekty? 
Opravdu každý - město, obec, region,

ale také soukromý dodavatel chytrých řešení.

Přidejte se k nám a ukažte všem, jak může vypadat budoucnost

našich měst. Těšíme se na vaše inovativní nápady a řešení,

které pomohou vytvářet lepší města pro všechny.

Dodavatel 
Soukromé společnosti

Region
kraj, mikroregion, sdružení obcí, MAS

Obec

do 10 000 tis.obyvatel

Město

Město, nebo městská část

vyhlašované 
kategorie

katalog

všech vyhlašovaných kategorií

idea

Kategorie “Idea” v soutěži Chytrá města má za cíl podporovat inovativní nápady a chytrá řešení, která zatím nebyla realizována, ale odrážejí aktuální trendy v oblasti Smart City.

vzdělání & inovace

Tato kategorie hodnotí projekty, které podporují rozvoj vzdělání, výzkumu

a inovací v městském prostředí s cílem posílit potenciál obyvatel a přispět

k růstu a prosperitě města prostřednictvím moderních technologií.

bezpečnost

Tato kategorie hodnotí inovace, které zvyšují bezpečnost obyvatel města, zlepšují reakci na mimořádné situace a předcházejí bezpečnostním rizikům

v městském prostředí

Kategorie hodnotí inovace, které přinášejí moderní a efektivní zdravotní péči do městského prostředí, podporují prevenci nemocí a zvyšují kvalitu

života obyvatel.

digitální
správa

Tato kategorie oceňuje projekty, které využívají moderní technologie a digitální nástroje pro zlepšení správy městských a obecních záležitostí.

udržitelná 
energie

Tato kategorie oceňuje projekty, které napomáhají k přechodu na efektivní energetické systémy a podporují dekarbonizaci ve městech a obcích.

mobilita

Tato kategorie oceňuje projekty, které přispívají k lepšímu pohybu lidí a zboží

v rámci města i mezi městy.

Urbanismus & životní
prostředí

Tato kategorie oceňuje projekty, které využívají moderní technologie a inovativní přístupy pro zlepšení kvality života, udržitelnosti a životního prostředí v městských a venkovských oblastech. 

Leadership

Tato kategorie oceňuje lídry, kteří dokážou využít potenciál digitálních

a fyzických aktiv města pro zlepšení kvality života obyvatel, podporu inovací

a rozvoj zelené ekonomiky

smart +

Tato kategorie je určena pro projekty, které vynikají v různých aspektech inovativních řešení, a přinášejí něco jedinečného a hodnotného pro jeho obyvatele a návštěvníky.

zdraví &
životní styl

pilíře
hodnocení

proveditelnost

Řešení bylo úspěšně realizováno

a nevykazuje dlouhodobě

odchylky od plánovaných parametrů.

udržitelnost

Řešení přispívá svou podstatou ke stabilitě místní ekonomiky, hlásí se k enviromentálním principům a podporuje využití řešení širokou veřejností. Udržitelnost je hodnocena

z pohledů: organizačního, provozního, finančního

i institucionálního.

úspora

Řešení vykazuje dosažení konkrétní či očekávané úspory. Úsporou se rozumí efekt nejen ekonomický, ale i energetický, efekt optimalizace procesů

a další.

informovanost

Řešení je přístupné občanům, podporuje sdílení a otevřenost dat. Řešení představuje inovaci, podporuje nový typ služeb

a vznik funkčních utilit obce/města/regionu.

propojování v rámci
komunity  
a medializace

 

Naše soutěž nabízí nejen šanci ukázat váš projekt před odbornou porotou, ale také rozsáhlé možnosti networkingu. Vaše projekty dostanou prostor

v médiích a newsletterech od našich záštit a mediálních partnerů.

Finalisté budou prezentováni na významných akcích, kterých se soutěž

účastní, a jejich inovativní řešení budou zveřejněna na našem portálu SMART CITY HUB.

 

Vítězné projekty navíc projdou rozhovorem, který bude publikován na

našem portálu a u našich mediálních partnerů, což vám zajistí větší dosah a viditelnost.

smart city hub

interaktivní databáze hodnocených projektů 

vítězné projekty

ročníku 2023

TessaBot (Citymind) 

idea

chytrá komunikace občana

s městem

Chatbot jménem TessaBot, založený na umělé inteligenci (AI),

který pomáhá občanům komunikovat s městy a obcemi. Využití

však může najít i na vládním portálu ČR, webech ministerstev nebo dalších institucích veřejné správy a samozřejmě webech měst a obcí. Chatbot TessaBot slouží jako virtuální zástupce města a má ambici nejen šetřit čas občanům, ale také nahrazovat klasické vyhledávače

na webu a odstraňovat nutnost reakcí na textové dotazy osobně zaměstnancem úřadu.

soutěž se koná
pod záštitou

Firefly obrázek bílého plastového telefonního sluchátka na krémově bílém pozadí

kontaktujte
nás

Zvonařka 92/5,

602 00 Brno

bottom of page