NEWS

NOMINACE

5.11.2020

Nominace v kategorii Osobnost roku 2020, pro oblast soukromého sektoru v soutěži Chytrá města 2020:
 

- Ing. Rut Bízková, zakladatelka předsedkyně

správní rady ISFOR. nominována za zpracování implementační strategie SMART ČESKO, za přínos vzdělávání a působení ve prospěch kvality národního ekosystému chytrých měst a regionů. Rovněž za aplikační přínos a rozvoj enviromentální agendy a poznatků Společnosti 4.0

- Zdeněk Žídek, generální ředitel OMEXON CA ENERGY

nominován za vývoj a uvedení do praxe ucelených systémů pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení ochrany majetku, integrovaného „chytrého parkování“, dopravní obslužností

a bezpečnosti chodců, ochrany životního prostředí

a inteligentního řízení budov. Rovněž nominován za aktivní edukaci občanů i odborné veřejnosti vybudováním

a provozem Smart City Polygonu.

 

- Ing. Jiří Vytlačil, Managing Director Axians redtoo s.r.o.

nominován za transformaci a integraci ICT technologií samospráv a státní správy s přesahem na zvýšení komfortu kvality života občanů, efektivní dopravu a respekt k životnímu prostředí. Dále za osobní a manažerský přínos ve prospěch uplatnění bezpečnostních systémů a organizační bezpečnosti IT infrastruktury veřejné správy / RESILIENT CITIES

 

- Ing. Monika Šimánková, Ph. D.,

statutární ředitelka HESTEGO a.s. nominována za úspěšné projektové uplatnění VaV ve vývoji ochranných technologických prostředků pro prevenci a chodu

samospráv a jimi zřízených organizací a složek IZS

ONLINE PŘEDÁVÁNÍ

5.11.2020

Slavnostní předávání cen CHYTRÁ MĚSTA 2020 proběhne
z důvodu vládních nařízení ONLINE
a to v PÁTEK 11. PROSINCE 2020

Bližší informace o online předání zveřejníme na webu a na našich sociálních sítích 

 

DESIGN CEN

5.11.2020

Představujeme autorku letošních cen
 

MgA. Vendulka Prchalová
 

Vendulka studovala Enviromental Design Bořka Šípka na TU Liberec. V dalším studiu nejdříve na FUD UJEP Ústí nad Labem a později na UMPRUM Praha se Vendulka vrátila zpátky ke sklu, jako materiálu nejvhodnějšímu pro její výtvarné vyjádření. V roce 2017 vedla sérii přednášek na téma "EVROPSKÉ SKLO" v JAPONSKU (GEIDAI TOKYO, TIGA TOYAMA) V letech 2016 - 2017 působila jako asistentka vedoucího Ateliéru skla na UMPRUM v Praze a mezi lety 2019 – 2020 jako asistent a vyučující v ateliéru skla n University of Montana-western v USA

Více informací o autorce naleznete na webu http://prve.cz

 
SOUTĚŽ 2020

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY.

Přihlášky do soutěže mohou podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.


Vyhlašované kategorie sledují:

▪ dlouhodobé trendy/strategie (kategorie MODEL), 

▪ proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY/REGION (kategorie OSOBNOST),  

▪ konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region a 

▪ plánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA)

VŠE K SOUTĚŽI​

KATEGORIE

Odborná porota je složena z odborníků a  nejvýznamějších  stakeholders z oblasti SMART CITY/REGION v České republice a Slovenské republice.

Je jmenována  vyhlašovatelem soutěže. Vyhlašovatel jmenuje předsedu a členy odborné poroty, která určuje vítěze soutěže. Členy poroty jsou rovněž zástupci  MMRSMOAKČRNSZMAMSP. Předseda poroty  koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Může rovněž  pověřit další nezávislé subjekty provedením specifických hodnocení a testů jako podklad pro svá rozhodnutí. Každý člen odborné poroty je povinen předem oznámit případný střet zájmů s přihlášeným řešením či projektem. Odborná porota soutěže je plně nezávislý, odborný a autonomní orgán, jehož rozhodnutí, včetně posuzování a hodnocení přihlášených projektů, jsou účastníky soutěže plně respektována.

Porota

 
 
ORGANIZÁTOR

Organizátorem soutěže je Smart City Innovations Institut z.ú. (SCII), nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora prioritních os ekosystému Smart City/Smart Region v České republice.

SCII z pozice organizátora a pořadatele soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST je otevřenou platformou odborníků v prostoru SMART CITY/ SMART REGION a rovněž dalších  expertů orientovaných

na dlouhodobou metodickou standardizaci principů SMART CITY/ SMART REGION na celostátní i mezinárodní úrovni. 

Organizace soutěže je podporována  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je současně i vyhlašovatelem aktuálního ročníku.

Petr Tomáš

  • LinkedIn

statutární ředitel

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA

  • LinkedIn

předseda Správní rady

Radim Ševčík, MBA

  • LinkedIn

CEO / místopředseda správní rady

 
ZÁŠTITY / PARTNEŘI ROČNÍKU 2019
 

Kontakt

Smart City Innovations Institut, z.ú.

Pohankova 34/8, Brno-Líšeň, 628 00

IČ: 05390541

Napište nám