• LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
 

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY.

Přihlášky do soutěže mohou podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.


Vyhlašované kategorie sledují:

▪ dlouhodobé trendy/strategie (kategorie MODEL), 

▪ proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY/REGION (kategorie OSOBNOST),  

▪ konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region a 

▪ plánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA)

VŠE K SOUTĚŽI

KATEGORIE

POROTA

Odborná porota je složena z odborníků a  nejvýznamějších  stakeholders z oblasti SMART CITY/REGION v České republice a Slovenské republice.

Je jmenována  vyhlašovatelem soutěže. Vyhlašovatel jmenuje předsedu a členy odborné poroty, která určuje vítěze soutěže. Členy poroty jsou rovněž zástupci  MMRSMOAKČRNSZMAMSP. Předseda poroty  koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Může rovněž  pověřit další nezávislé subjekty provedením specifických hodnocení a testů jako podklad pro svá rozhodnutí. Každý člen odborné poroty je povinen předem oznámit případný střet zájmů s přihlášeným řešením či projektem. Odborná porota soutěže je plně nezávislý, odborný a autonomní orgán, jehož rozhodnutí, včetně posuzování a hodnocení přihlášených projektů, jsou účastníky soutěže plně respektována.

 
 

Organizátorem soutěže je Smart City Innovations Institut z.ú. (SCII), nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora prioritních os ekosystému Smart City/Smart Region v České republice.

SCII z pozice organizátora a pořadatele soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST je otevřenou platformou odborníků v prostoru SMART CITY/ SMART REGION a rovněž dalších  expertů orientovaných

na dlouhodobou metodickou standardizaci principů SMART CITY/ SMART REGION na celostátní i mezinárodní úrovni. 

Organizace soutěže je podporována  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je současně i vyhlašovatelem aktuálního ročníku.

Petr Tomáš

  • LinkedIn

statutární ředitel

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA

  • LinkedIn

předseda Správní rady

Radim Ševčík, MBA

  • LinkedIn

CEO / místopředseda správní rady

 
 
 
 

Kontakt

Smart City Innovations Institut, z.ú.

Pohankova 34/8, Brno-Líšeň, 628 00

IČ: 05390541

Napište nám