top of page

soutěž
CHYTRÁ MĚSTA
2023

O SOUTĚŽI

Soutěž Chytrá města je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Jejím hlavním cílem je identifikace, hodnocení

a podpora realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst (Smart City). Soutěž je určena nejen pro města, ale také obce či kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci Smart City. Soutěž je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z.ú., za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

které je současně také vyhlašovatelem jednotlivých ročníků, včetně letošního VI. ročníku.

VYHLAŠOVANÉ KATEGORIE

7
let

500
projektů

soutěž
CHYTRÁ MĚSTA
2023

34
vítězů

68
finalistů

Od 1. února 2022 můžete do soutěže Chytrá města přihlásit svá chytrá řešení. 

Soutěž Chytrá města je určena nejen pro města, obce, kraje, ale také

pro dodavatele chytrých řešení, kteří se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe

při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci Smart City.

o soutěži
Anchor OS
stín.png

organizátor

Organizátorem soutěže je nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. Jejím cílem je především podpora prioritních os ekosystému Smart City/Smart Region v České republice. Mezi přední aktivity organizace Smart City Innovations Institut, z.ú., patří identifikace a oceňování navrhovaných chytrých řešení a dlouhodobých strategií

z nejrůznějších oblastí na regionální, národní i mezinárodní úrovni v soutěži Chytrá města, jakož i podpora šíření dobré praxe v oblasti Smart City v rámci České republiky prostřednictvím konferencí Smart Region Tour.

organizátor

Napište nám

děkujeme

Anchor 1
bottom of page