top of page

soutěž
CHYTRÁ MĚSTA
2023

O SOUTĚŽI

Soutěž Chytrá města je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Jejím hlavním cílem je identifikace, hodnocení

a podpora realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst (Smart City). Soutěž je určena nejen pro města, ale také obce či kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci Smart City. Soutěž je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z.ú., za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

které je současně také vyhlašovatelem jednotlivých ročníků, včetně letošního VI. ročníku.

VYHLAŠOVANÉ KATEGORIE

MINULÉ ROČNÍKY

7
let

500
projektů

soutěž
CHYTRÁ MĚSTA
2023

34
vítězů

68
finalistů

Od 1. února 2023 můžete do soutěže Chytrá města přihlásit svá chytrá řešení. 

Soutěž Chytrá města je určena nejen pro města, obce, kraje, ale také

pro dodavatele chytrých řešení, kteří se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe

při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci Smart City.

PROJEKTY JE MOŽNÉ PŘIHLAŠOVAT DO 31.7.2023

o soutěži
Anchor OS

smart city hub

Smart City Hub je interaktivní databáze projektů Smart City zahrnující projekty realizované nejen v Česku, ale i v zahraničí. Cílem Smart City Hub je především šíření inovativních projektů a chytrých řešení a slouží k přehledné evidenci informací, aktuálních trendů a strategií.

 

smart region tour

Smart Region Tour je soubor interaktivních konferencí

v jednotlivých krajích České republiky, kdy dochází k setkání klíčových stakeholderů působících v rámci daného kraje

(veřejný sektor, technologičtí experti, občané) a jsou zde představeny konkrétní potřeby kraje, které jsou doplněny

o stanoviska technologických lídrů a expertů. 

stín.png

organizátor

Organizátorem soutěže je nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. Jejím cílem je především podpora prioritních os ekosystému Smart City/Smart Region v České republice. Mezi přední aktivity organizace Smart City Innovations Institut, z.ú., patří identifikace a oceňování navrhovaných chytrých řešení a dlouhodobých strategií

z nejrůznějších oblastí na regionální, národní i mezinárodní úrovni v soutěži Chytrá města, jakož i podpora šíření dobré praxe v oblasti Smart City v rámci České republiky prostřednictvím konferencí Smart Region Tour.

organizátor

partner

CEZ ESCO_Logo_Barva_pozitiv_RGB (1).png

mediální partneři

PMO.png

záštita

MPO.jpg
MŽP.png
CCF.png
Asociace krajů.png
SMOČR.png
mmr_cr_cmyk_3.jpg

Napište nám

děkujeme

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
Anchor 1
bottom of page