CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2019

TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘIHLÁŠKY DO KATEGORIÍ CHYTRÁ OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION A IDEA/VIZE SMART CITY.