CHYTRÁ MĚSTA pro budoucnost 2018

Přihláška do soutěže

Kompletní propozice a pravidla soutěže naleznete zde.

Přihlašovatel
Obec
Město
Městská část
Region
Dodavatel
Kategorie
Projekt
Model
Idea
Upřesnění projektu
Obec do 10 000 tis.obyvatel
Město, městská část 10-50 tis. obyvatel
Město, městská část nad 50 tis. obyvatel
REGION (mikroregion, sdružení obcí, MAS, kraj)
Oborové členění
standardy, metodiky, platformy, cestovní mapy
Horizon 2020: Smart Cities and Communities: EU + ČR v období 2014-2020, Finanční sektor, jeho služby pro koncepty a projekty SMART CITY, partnerství veřejného a soukromého sektoru_(PPP), Expertní poradenské činnosti pro veřejnou správu
Anotace
Informace o projektu
týká se kategorie Projekt (popř. Model), pokud ho přihlašuje dodavatel
Po odeslání přihlášky obdržíte emailovou zprávu jako potvrzení, že je přihláška evidována.

Pod záštitou

Staňte se partnerem

Zde