Vítězové v kategorii OSOBNOST a MODEL SMART CITY 2018:

OSOBNOST SMART CITY

JAKUB UNUCKA

KAMIL ČERMÁK

MODEL SMART CITY

CIRI

KH KRAJ/STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Chytrý region Královéhradeckého kraje

PROJEKT, IDEA SMART CITY

Vítězové kategorií PROJEKT a IDEA SMART CITY budou vyhlášeni 27. listopadu 2018 v Praze.

Součástí slavnostního vyhlášení bude rovněž udělení mezinárodních ocenění vítězům kategorií z Německa, Slovenska a Rakouska.

Národní soutěž

“Umění využít technologie
a inovativní přístupy
pro zkvalitnění života ve městech
si zaslouží ocenění”

Staňte se součástí celosvětového fenoménu SMART CITY, který mění jak světové metropole, tak i malá města.

Pro koho je soutěž určena?

Představit svá chytrá řešení v soutěži mohou města, obce, regiony v ČR i samotní dodavatelé smart projektů.

Inspirujte ostatní svým chytrým řešením

Cílem soutěže je představit a komunikovat nové trendy SMART CITY v zájmu reálného růstu kvality života v našich městech.

Struktura soutěže

Kategorie

Vnímání současnosti

Projekt

konkrétní realizovaný projekt z různých oblastí zájmů, oborů

KATEGORIE SÍDELNÍ:

OBEC do 10 tis. obyvatel

MĚSTO nebo městská část 10 - 50 tis. obyvatel

MĚSTO nebo městská část nad 50 tis. obyvatel

REGION - sdružení obcí, mikroregion, MAS, kraj

Udržitelná budoucnost

Model

strategický model zaměřený na dlouhodobou kvalitu řešení

BEZ ROZLIŠENÍ VELIKOSTI SÍDLA

Vize inspirace

Idea

inspirativní idea SMART CITY (budoucí projekty, projektové záměry)

BEZ ROZLIŠENÍ VELIKOSTI SÍDLA

Charisma Smart City

Osobnost Smart City

hodnocena za přínos k rozvoji SMART CITY

Přihlašovatel

Projekt

VEŘEJNÁ SPRÁVA NEBO DODAVATEL*

*dodavatel přihlašující zrealizovaný projekt doloží potvrzení/referenci od zadavatele o realizaci

Model

VEŘEJNÁ SPRÁVA NEBO DODAVATEL*

*dodavatel přihlašující zrealizovaný projekt doloží potvrzení/referenci od zadavatele o realizaci

Idea

VEŘEJNÁ SPRÁVA NEBO DODAVATEL

Osobnost Smart City

NOMINUJE ODBORNÁ POROTA SOUTĚŽE A ZÁSTUPCI AMSP A ACHB

Principy hodnocení

Projekt

PODLE 4 PILÍŘŮ

 • proveditelnost
 • udržitelnost
 • úspora
 • otevřenost dat a zapojení veřejnosti
Model

PODLE 4 PILÍŘŮ

 • proveditelnost
 • udržitelnost
 • úspora
 • otevřenost dat a zapojení veřejnosti

s modifikací zohledňující principy strategického řízení

Idea

PODLE 4 PILÍŘŮ

 • proveditelnost
 • udržitelnost
 • úspora
 • otevřenost dat a zapojení veřejnosti

s modifikací zohledňující principy pro ideálové (nerealizované) řešení

Osobnost Smart City

HODNOTÍ SE PERSONÁLNÍ PŘÍNOS PRO SMART CITY

dle profesní, specifické činnosti a dalších aktivit

Hodnotí odborná porota + garant

Projekt

odborná porota, garant MMR

Model

odborná porota, garant Asociace krajů ČR, Sunebono, Dreberis

Idea

odborná porota, garant Škoda Auto DigiLab, SMO ČR

Osobnost Smart City

odborná porota

Ocenění pro vítěze: Titul

Projekt Chytrá obec Chytré město

do 50 tis. obyvatel

Chytré město

nad 50 tis. obyvatel

Chytrý region
Model Chytrý model
Idea Chytrá vize
Osobnost Smart City Osobnost Smart City

Vyhrajte a získejte chytré ceny:

Prestižní titul

Metodická a technologická podpora

Odměny od partnerů

Možná účast v “The World Smart City Award”

#

Harmonogram soutěže

Harmonogram ročníku 2019 bude zveřejněn

31. března 2019.

CHYTRÁ MĚSTA pro budoucnost 2018 logo

Přihlaste se do Soutěže a buďte inspirací pro budování chytrých měst v ČR!

Pod záštitou

Staňte se partnerem

Zde